Frasen om Bronsålderskam som Hittades i Israel har Översatts

Epigrafen Daniel Vainstub översatte frasen på elfenbensluskammen som hittades på Israels Shephela-plats och som troddes härstamma från bronsåldern. Enligt artikeln publicerad i ″Jerusalem Journal of Archaeology″ betyder meningen på 17 bokstäver på kammen: ″Må den här beten utrota lössen i håret och skägget.″1 Kammen