Keçi Sembolizmi: Keçiler Nasıl Şeytanla İlişkilendirildi?

Keçi sembolizminin kökleri, binlerce yıl öncesine, prehistorik çağlara dek uzanmaktadır. İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvanlardan biri olan keçiler, sarp yamaçlarda dahi kolaylıkla yürüyebilme özellikleriyle bilinirler. Neolitik topluluklar, bu hayvanların hem etinden ve sütünden hem de yününden ve derisinden yararlanmışlardır. Bu durum, ilkel topluluklarda keçilerin

Mitolojide Geyik Sembolizmi: Dünya Kültürlerinde Kutsal Geyik

Geyik sembolizmi, çeşitli kültürlerde ve inanç sistemlerinde geyik imgesine atfedilen anlam ve önemi ifade eder. Ormanlık alanlarda yaşamını sürdüren geyikler farklı uygarlıklarda farklı anlamlar taşır. Bunlar arasında ölümsüzlük, yol göstericilik, doğurganlık, incelik, değişim ve yenilenme ilk sıralarda yer alır. Çeşitlilik gösteren bu kavramlar, geyiklerin

4. Dünya Göçebe Oyunları Etkinlikleri İznik’te Başladı

Bu yıl dördüncüsü organize edilen Dünya Göçebe Oyunları, Bursa’nın İznik ilçesinde düzenleniyor. Oyunlara Asya ve Avrupa başta olmak üzere 102 ülkeden pek çok sporcu katılacak. 2020 yılında düzenlenmesi planlanan 4. Dünya Göçebe Oyunları, Covid-19 Pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenmişti. İznik Gölü kıyısında gerekli hazırlıkların