Styl życia łowców-zbieraczy w czasach prehistorycznych

Styl życia łowców-zbieraczy, dominujący sposób utrzymania w czasach prehistorycznych, reprezentuje starożytny system społeczno-ekonomiczny praktykowany przez populacje ludzkie przed nadejściem rolnictwa i osiadłych cywilizacji. Zakorzeniony w zasadach żerowania i pozyskiwania zasobów, ten sposób egzystencji pociągał za sobą zdecentralizowany i koczowniczy styl życia, charakteryzujący się poleganiem

Gatunki z rodzaju Homo

Rodzaj Homo, który według szacunków pojawił się około 2,8 miliona lat temu, obejmuje współczesnych ludzi, a także niektórych przodków i bliskich krewnych współczesnych ludzi. Obecnie jedynym żyjącym gatunkiem tego rodzaju jest Homo sapiens. Homo habilis Jest to gatunek Homo, który prawdopodobnie pojawił się około