1900 år gammel runisk skrift funnet på dansk kniv

Under utgravninger utført på øya Funen oppdaget arkeologer en kniv som dateres tilbake rundt 1900 år. De runiske bokstavene som ble funnet på kniven vekket stor interesse blant forskerne.1 Oppdagelsen ble gjort av Jakob Bonde, en ekspert på forhistorisk arkeologi som jobber ved Museum

Opprinnelsen til skriftlig kommunikasjon og typer skrivesystemer

Informasjon om opprinnelsen til skriftlig kommunikasjon stammer vanligvis fra data innenfor epigrafi og paleografi. Epigrafi fokuserer spesielt på undersøkelsen av innskrifter, symboler som er risset inn i steiner, og skrifter som er etsede på overflater. Paleografi-eksperter studerer derimot utviklingen av alfabet og gamle skriftsystemer.

Underdisipliner av arkeologi

Arkeologi er en av disiplinene som arbeider basert på bevis for å kaste lys over menneskets historie og avdekke tidligere sivilisasjoner. Begrepet stammer fra kombinasjonen av de greske ordene «arkhaios» (gammel) og «logos» (vitenskap, kunnskap). Arkeologer fordyper seg i fortiden ved å studere arkeologiske