Cadılar Bayramı’nın Kökeni Ve Halloween Benzeri Gelenekler

Pagan kökleri olmasına karşın günümüzde seküler bir gelenek hâlini alan ve her yıl 31 Ekim’de kutlanan Halloween, Türkiye’de Cadılar Bayramı olarak da bilinmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle Rusya, Türkiye ve Japonya gibi Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinde de yaygınlaşan Halloween kutlamalarında ülkelerin yerel kültüründen izler görülmekle

Alkarısı: Kırmızılar İçinde Cadı Benzeri Bir Kadın

Kırmızılar içinde kötücül bir kadın, hatta cadı da denebilir. Bazıları onu Adem’in ilk eşi Lilith’e de benzetiyor. Bebekleri ve lohusa kadınları öldürmesiyle ünlü. Bu açıdan çocukların ve gebe kadınların koruyucusu Tanrıça Umay’la zıt olduğu söylenebilir. Alkarısı ya da Albis Kimdir? Alkarısı, Türk ve Altay