Sanatta, Mitolojide ve Halk İnançlarında Mamutlar

Mamutlar… Kimilerimiz için sevimli, kimilerimiz için ürkütücü canlılar. Paleolitik atalarımızın günlük yaşamında önemli bir role sahip olan mamutlar uzun süre önce yok olsa da toplumsal hafızada bıraktıkları derin izler, günümüzde dahi etkisini tam anlamıyla yitirmemiştir. Mamutlar Hakkında Elephantidae familyasının bir cinsi olan mamutlar, taksonomik