Sümer Mimarisi: Evler, Surlar, Tapınaklar ve Saraylar

Tarih sahnesine Kalkolitik sonlarında çıkan Sümerler, çivi yazısını bulan ve Samuel Noah Kramer’in deyimiyle “tarihi başlatan uygarlık” olarak biliniyor. Mezopotamya’nın verimli ovalarında kök salan bu antik uygarlık, yalnızca yazılı iletişimi sistemleştirmekle kalmamış, aynı zamanda tarım, ticaret, mitoloji, kültür ve sanat gibi bir çok alanda

Bir Bilim Dalı Olarak Arkeoloji ve Alt Disiplinleri

Arkeoloji, insanlık tarihini aydınlatmak ve geçmiş uygarlıkları ortaya çıkarmak için kanıtlara dayalı olarak çalışan disiplinlerden biridir. Terim, Yunanca kökenli olup “arkhaios” (eski, antik) ile “logos” (bilim, bilgi) sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Arkeologlar, arkeolojik kalıntılar aracılığıyla geçmiş uygarlıkların yaşam tarzları, inançları, teknolojileri ve sosyal yapıları hakkında

Bozkırın Kuyumcuları: İskitler ve İskit Sanatı

İskitler, MÖ 8. yüzyılda Karadeniz-Hazar steplerinde Kimmerlerin etkisini yitirmesiyle öne çıkan göçebe bir topluluktur. Hem Orta Asya’da hem de Doğu Avrupa’da egemenlik kurmuşlar, bu nedenle bölgedeki pek çok topluluğun etnogenezinde rol almışlardır. Yayıldıkları coğrafyanın etkisiyle hem kültürel hem de sosyoekonomik açıdan pek çok uygarlıkla

Arkeolojik Dönemler

Tarih öncesi dönemler söz konusu olduğunda genellikle Üç Çağ Sistemi’nden yararlanılır. Metodolojik bir kavram olan Üç Çağ Sistemi, 19. yüzyılda Danimarkalı bir antikacı olan Christian Jürgensen Thomsen tarafından geliştirilmiştir. Üç Çağ Sistemi’ne göre prehistorik dönemler Taş Çağı, Bronz Çağı ve Demir Çağı olarak üçe

Polonya’nın Güneyinde Bulunan Vampir Mezarı Heyecan Yarattı

Görenler hayretler içinde kaldı. Krakov’un yaklaşık 110 km doğusundaki Pień köyünde 1600’lerden kalma bir vampir mezarı bulundu. Polonya’da kısa süre önce keşfedilen bir vampir mezarı, dünya çapında ilgi gördü. Polonyalı arkeologlar, uzun zamandır buna benzer bir vampir mezarıyla karşılaşmadıklarını söyledi. 16. ve 17. yüzyıllar

Arkeoloji ve Antik Tarih Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Arkeoloji ve antik tarih… Uzak geçmişimizi öğrenmek için yararlandığımız en önemli iki disiplin… Homo sapiens‘in ortaya çıktığı tarihi baz alırsak, insanların yazıyı yeni yeni kullandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle arkeoloji, uzak geçmişimizi öğrenmemiz için kilit bir role sahip. Siz de arkeolojiye ya da antik tarihe