Subdisciplines van de archeologie

Archeologie is een van de disciplines die werkt op basis van bewijsmateriaal om licht te werpen op de menselijke geschiedenis en beschavingen uit het verleden bloot te leggen. De term komt voort uit de combinatie van de Griekse woorden “arkhaios” (oud) en “logos” (wetenschap,

Archeologische periodes

Als het om de prehistorie gaat, wordt meestal het Three-Age System gebruikt. Een methodologisch concept, het Three-Age System, werd in de 19e eeuw ontwikkeld door Christian Jürgensen Thomsen, een Deense antiquair. Volgens het Three-Age System worden prehistorische perioden in drieën verdeeld: de steentijd, de