Gioiellieri della steppa: Sciti e arte scitica

Gli Sciti erano una società nomade emersa nell’VIII secolo a.C. nelle steppe del Ponto, quando i Cimmeri persero la loro influenza. Sono stati determinanti nell’etnogenesi di molte comunità nella regione, poiché dominavano sia l’Asia centrale che l’Europa orientale. A causa della geografia che si

Jubilerzy stepu: Scytowie i sztuka scytyjska

Scytowie byli koczowniczym społeczeństwem, które powstało w VIII wieku pne na stepach pontyjskich, kiedy Cymeryjczycy stracili swoje wpływy. Odegrali kluczową rolę w etnogenezie wielu społeczności w regionie, ponieważ zdominowali zarówno Azję Środkową, jak i Europę Wschodnią. Ze względu na geografię, którą się rozprzestrzenili, wchodzili

Periodi archeologici

Quando si tratta di epoca preistorica, viene utilizzato principalmente il sistema delle tre età. Un concetto metodologico, il sistema delle tre età, è stato sviluppato nel XIX secolo da Christian Jürgensen Thomsen, un antiquario danese. Secondo il sistema delle tre età, i periodi preistorici

Okresy archeologiczne

Jeśli chodzi o czasy prehistoryczne, najczęściej używany jest System Trzech Wieków. Koncepcję metodologiczną System trzech wieków opracował w XIX wieku duński antykwariusz Christian Jürgensen Thomsen. Zgodnie z Systemem Trzech Wieków, okresy prehistoryczne dzielą się na trzy epoki: epokę kamienia, epokę brązu i epokę żelaza.

Na Południu Polski Otwarto Grób Wampira

Ci, którzy ją widzieli, byli oszołomieni. XVII-wieczny pochówek wampirów został znaleziony we wsi Pień, około 110 km na wschód od Krakowa. Niedawno odkryty grób w Polsce przyciągnął uwagę całego świata. Polscy archeolodzy powiedzieli, że przed tym odkryciem dawno nie znaleźli grobu wampira. Wiek XVI

Cosa sai di archeologia e storia antica?

Archeologia e storia antica… Le due scienze che usiamo per conoscere il nostro lontano passato… Se prendiamo la data dell’emergere dell’Homo sapiens, possiamo dire che le persone hanno appena usato la scrittura. Pertanto, l’archeologia ha un ruolo chiave nella conoscenza del nostro lontano passato.

Co wiesz o archeologii i historii starożytnej?

Archeologia i historia starożytna… Dwie nauki, dzięki którym poznajemy naszą odległą przeszłość… Jeśli weźmiemy pod uwagę datę pojawienia się Homo sapiens, możemy powiedzieć, że ludzie używali właśnie pisma. Dlatego archeologia odgrywa kluczową rolę w poznawaniu naszej odległej przeszłości. Jeśli interesujesz się archeologią lub historią