Architektura sumeryjska: domy, mury, świątynie i pałace

„Historia zaczyna się w Sumerze”. powiedział Samuel Noah Kramer, asyriolog specjalizujący się w historii Sumeru. Sumerowie, którzy pojawili się na scenie historycznej w okresie późnego chalkolitu, są również znani jako cywilizacja, która rozwinęła pismo klinowe. Dlatego początek wieków historycznych wiąże się z Sumerami. Ta

Architektura grobowa: pomniki i budowle

Architektura grobowa to nauka o konstrukcjach zaprojektowanych i zbudowanych w celu uczczenia i zachowania zmarłych. Obejmuje szeroką gamę konstrukcji grobowych, od okazałych mauzoleów po skromne groby. Poniżej zobaczysz znaczenie niektórych powszechnie spotykanych terminów związanych z tymi strukturami. Kurhan Kurhany to starożytne budowle wykonane przez