Rituele site uit de bronstijd en een Romeinse structuur gevonden in het VK

Museum of London Archaeology (MOLA)

Archeologen hebben in het Verenigd Koninkrijk een bijna 4000 jaar oude rituele plek gevonden. Er zijn artefacten uit zowel de bronstijd als de Romeinse tijd op de site.

De ontdekking werd gedaan in de buurt van het dorp Overstone, ongeveer 8 km ten noordoosten van Northampton, door archeologen van de MOLA.

Archeologen verklaarden dat de oudste vondst op de site een heuvel uit de bronstijd is. Hoewel er vijf grafurnen werden gevonden in de heuvel, waarvan wordt aangenomen dat deze is gebouwd tussen de 21e eeuw voor Christus en de 15e eeuw voor Christus, werden er geen menselijke resten gevonden. Archeoloog en projectmedewerker Simon Markus van de MOLA zei dat de heuvel mogelijk een symbolische functie heeft gehad.

Het opgravingsteam verklaarde ook dat ze de fundamenten van een Romeins bouwwerk op de plek hadden ontdekt. Het is niet precies bekend in welk jaar het gebouw is gebouwd. Gezien de data waarop Groot-Brittannië werd geregeerd door het Romeinse rijk, kan echter worden gezegd dat de structuur voorlopig tussen 43 en 410 na Christus werd gebouwd. Dit betekent dat de betreffende rituele plek mogelijk al zo’n 2000 jaar door mensen is gebruikt.

Romeins Groot-Brittannië
Een deel van het Britse grondgebied werd in 43 na Christus veroverd door de Romeinse keizer Claudius. Na dat jaar werd het zuiden van Brits grondgebied ongeveer 367 jaar geteld als een provincie van het Romeinse rijk. Aan het begin van de 5e eeuw na Christus verzwakte de Romeinse overheersing op het eiland. Veel historici beschouwen het einde van de Romeinse overheersing in Groot-Brittannië toen de Romeinse keizer Honorius een negatief antwoord gaf aan de Britse gemeenschap die in 410 om zijn hulp vroeg.

De onderzoekers weten niet zeker waarvoor de Romeinse structuur werd gebruikt. Gezien de heuvel en een nabijgelegen bron denken ze echter dat de structuur een soort heiligdom kan zijn. Archeologen hadden eerder een Romeins heiligdom ontdekt in de buurt van de lagunes in Rutland, ongeveer 50 km ten noorden van Northampton.1

Hoewel er veel Romeinse munten en een bronzen beeldje zijn gevonden in het heiligdom dat in Rutland is ontdekt, is zo’n vondst nog niet gevonden in het heiligdom in Overstone.

Archeologen verklaarden ook dat ze kegels, wilgenbloemen en walnootschalen hadden gevonden op de bodem van grote watertanks die ze op de site hadden ontdekt.

Ambtenaren van de MOLA zeiden dat de opgravingen de komende dagen zullen doorgaan. In deze richting zal naar verwachting in de toekomst gedetailleerde informatie over de structuur en de site met het publiek worden gedeeld.  1. Roman Shrine Uncovered in Nature Reserve“, Archaeology Magazine, July 1, 2013[]