Underdiscipliner af arkæologi

Arkæologi er en af disciplinerne, der arbejder baseret på beviser for at kaste lys over menneskets historie og afsløre tidligere civilisationer. Termen stammer fra kombinationen af de græske ord “arkhaios” (ældgammel) og “logos” (videnskab, viden). Arkæologer dykker ned i fortiden ved at studere arkæologiske