Poseidons Tempel Som Nämns av Strabon Kan Ha Hittats

Poseidons Tempel Som Nämns av Strabon Kan Ha Hittats

Arkeologer i Grekland hittade nyligen viktiga forntida ruiner i Elis, den historiska platsen på västra Peloponnesos.

Grunden till en tempelliknande struktur upptäcktes under utgrävningar vid akropolis i den antika staden Samikon, även känd som Samicum.

Resterna, som grävts fram av ett grekiskt och österrikiskt team, tros tillhöra det förlorade templet Poseidon, som nämns i den antika grekiske geografen Strabons verk.

Arkeologer meddelade att strukturen kan ha varit 25 meter lång.

Det förväntas att detaljerad information om byggnaden kommer att delas med allmänheten i de kommande etapperna.

Utgrävningarna, utförda i samarbete med Österrikiska arkeologiska institutet, är planerade att pågå fram till 2026. Projektet syftar också till att undersöka topografin i Semikons omgivningar och att fastställa hamnen i Samikon.

Strabon och Geographica

Strabon var en antik grekisk geograf som levde från 64 f.Kr. till 24 e.Kr. Han föddes i Amasya, som idag ligger i Turkiet. Han reste till många städer i det romerska imperiet och beskrev vad han såg i sitt uppslagsverk med 17 böcker som heter Geographica (Geografi).

Strabon nämnde förekomsten av ett tempel tillägnat Poseidon i Semikon. De antika ruinerna som finns i Semikon tros vara Poseidons tempel som nämns av Strabon.