Sumerisk arkitektur: hus, bymurer, templer og palasser

«Historien begynner med sumererne.» sa Samuel Noah Kramer, en assyriolog som spesialiserer seg på sumerisk historie. Sumererne, som dukket opp på den historiske scenen i den sene kalkolitiske perioden, er også kjent som sivilisasjonen som utviklet kileskrift. Derfor er begynnelsen av historiske tidsaldre assosiert

Steppens gullsmeder: skytere og skytisk kunst

Skyterne var et nomadesamfunn som oppsto på 800-tallet f.Kr. i de pontiske steppene, da kimmererne mistet sin innflytelse. De har vært medvirkende til etnogenesen til mange samfunn i regionen, ettersom de dominerte både Sentral-Asia og Øst-Europa. På grunn av geografien de har spredt seg,

Mammuter i kunst, mytologi og folketro

Mammoths… Søt for noen av oss, skremmende for andre. Mammutene, som spilte en viktig rolle i dagliglivet til våre paleolittiske forfedre, ble utryddet for lenge siden. Men de dype sporene de etterlot seg i det sosiale minnet har ikke helt mistet effekten selv i