En etnografisk forskning på Bocuk-natten

Bocuk-natten, en tradisjon som er i ferd med å bli glemt, ble populær igjen på 2010-tallet med støtte fra lokale myndigheter. Feiringen, som er et av de viktige kulturelle symbolene i Thrakia, ble på kort tid til en festival med bidrag fra lokalbefolkningen. Så

Skyternes og Hunernes Blodsed

Blodsed (blodpakt) er et ritual, vanligvis mellom to menn, som gir en symbolsk følelse av tilknytning og evig vennskap. Blodsedsritualer, vanlige blant nomadiske folk i antikken, ble også praktisert i bosatte samfunn over tid. De som praktiserer blodsedsritualet kalles blodbrødre og de er allierte

Blyhelling: En tradisjon for nyttårsaften

Selv om det faller sammen med forskjellige datoer i forskjellige kulturer, er feiringen av nyttårsaften den felles arven til nesten hele menneskeheten. Så mye at det over tid har dukket opp mange overtro og interessante tradisjoner om nyttårsaften. Selv om det å spise druer,