Kış Ve Karla Özdeşleşmiş Sekiz Mitolojik Varlık

Kış Ve Karla Özdeşleşmiş Sekiz Mitolojik Varlık

Aralık ayının gelmesiyle Kuzey Yarım Kürenin pek çok bölgesi iyiden iyiye kış moduna geçti. Kış demek bazı topluluklarda yeni mitolojik varlıklar demek. İşte dünyanın dört bir yanından kış ve karla özdeşleşmiş sekiz mitolojik varlık:

Amarok

Amaroq olarak da bilinir. Alaska, Kanada ve Grönland’da yaşayan bir Eskimo halkı olan İnuitlerde devasa bir folklorik kurttur. Boyutundan dolayı çok güçlüdür. Bu açıdan İskandinav mitolojisindeki Fenrir’i andırır ancak ondan oldukça farklıdır.

Amarok’un ilk hedefi, geceleri yalnız avlanmaya giden insanlardır. Bu nedenle avcıların korkulu rüyası da denebilir kendisine. Çok korkulan bir yaratıktır. Ancak bazı İnuit masallarında olumlu özelliklerle de anılmıştır.


Bocuk

Bocuk, Trakya halk inançlarında cadı benzeri bir doğaüstü varlığın adıdır. Kışın en soğuk günlerinde ortaya çıkar. İnsanlar Bocuk’un zararlarından korunmak için yüzlerini boyar ve kabak tatlısı pişirir. Bu uygulamalar çoğu kez Cadılar Bayramı’na benzetilir.

İlginizi çekebilir: Bocuk Gecesi Ve Bocuk Üzerine Etnografik Bir Araştırma


Ded Moroz ve Ayaz Ata

Ded Moroz, Slav mitolojisinde Noel Baba’ya benzeyen bir figürdür. Yeni Yıl yaklaşınca ortaya çıkar ve çocuklara hediyeler dağıtır. Genellikle uzun beyaz sakallı, mavi giyimli ve elinde sihirli bir değnekle betimlenmiştir. Türk mitolojisindeki karşılığı Ayaz Ata’dır. Ayaz Ata, ay ışığından yaratılmıştır. Açlara ve kimsesizlere yardım eden bir figür olarak anılmaktadır.


Jack Frost

Popüler kültürde sıkça karşılaşılan bir karakterdir. Soğuk kış sabahları pencerelerde çiçeklere ve eğreltiotuna benzer desenler bıraktığına inanılır.


Kallikantzaros

Yunan folklorunda kışın ortaya çıktığına inanılan kötü yaratıklardır. Dünya ağacını kesmeye çalışırlar. Diğer Balkan ülkelerinde de Kallikantzaros’a inanılmaktadır. Kallikantzaros’un Türk folklorundaki karşılığı Karakoncolos’tur. Koncolos ve Congolos gibi adlarla da bilinir. Dondurucu soğukta insanları kendine çağırır ve donarak ölmelerine neden olur. Farklı efsanelere göre denizden ya da ormandan geldiğine inanılır.

İlginizi çekebilir: Bahar İle Özdeşleşmiş Sekiz Mitolojik Varlık


Nisse

Tomte olarak da bilinirler. İskandinav folklorunda bir tür mitolojik yaratıklardır. Genellikle kısa boylu ve beyaz sakallı olarak betimlenirler. Günümüzde Noel kartpostallarının üzerinde sıklıkla Nisse illüstrasyonları görülür. Mitolojik anlatılara göre Nisseler çiftliklerde ve ahırlarda yaşarlar. Böylelikle çiftliği ve hayvanları korurlar.


Yeti

Himalaya dağlarında yaşadığına inanılan bir yaratıktır. Genellikle beyaz tüylerle kaplı maymun benzeri bir yaratık olarak betimlenir. Yeti benzeri yaratıklara dünyanın birçok yerinde farklı adlarla inanılmıştır.


Yuki-onna

Japon folklorunda doğaüstü bir varlıktır. Kar kadın anlamına gelmektedir. Karlı gecelerde görünür. İnsanları dondurduğuna inanılır. Genellikle güzel bir kadın olarak betimlenir.Bilgi paylaştıkça çoğalır: