Kamienne topory odkryte w Omanie mają ponad 300 000 lat

Kamienne topory odkryte w Omanie mają ponad 300 000 lat

W Omanie archeolodzy odkryli kamienne topory, skorupki jaj, szczątki szkieletów i niektóre rzeźby naskalne. Ponadto odkryli starożytne koryto rzeki, które dostarcza wskazówek na temat klimatu regionu.1

Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk (CAS) w Pradze zakończył niedawno trzeci sezon wykopalisk w Omanie, prowadząc przełomową ekspedycję archeologiczną, która odkryła fascynujące odkrycia rzucające światło na najwcześniejszą historię największej na świecie piaszczystej pustyni.

Zespół składający się z ponad 20 geologów i archeologów skupił się na niezbadanych pustynnych regionach Sułtanatu Omanu, przy czym dwa zespoły działały w oddzielnych prowincjach. Celem naukowców było odkrycie tajemnic zakopanych pod suchym krajobrazem.

Na pustyni Rub’ al Khali, położonej w Dhofar, zespół dokonał znaczącego odkrycia kamiennych toporów datowanych na okres migracji Homo erectus z Afryki, który miał miejsce między 300 000 a 1,3 mln lat temu. To odkrycie podkreśla naturalny korytarz migracyjny, który Półwysep Arabski prowadził z Afryki do Eurazji.

Kamienne topory odkryte w Omanie
Fotografia: Roman Garba i Alžběta Danielisová, Instytut Archeologii CAS w Pradze

Dalsza eksploracja tego obszaru ujawniła inne interesujące pozostałości z przeszłości, w tym skorupki jaj wymarłych strusi, dając wgląd w starożytną faunę, która kiedyś wędrowała po tym regionie. Zespół odkrył również skamieniałą wydmę i stare koryto rzeki, co sugeruje, że klimat w Arabii był znacznie bardziej wilgotny. Wykorzystując cztery różne metody datowania, naukowcom udało się zrekonstruować klimat i historię tej ogromnej piaszczystej pustyni.

W miarę postępów zespół napotkał trylity, tajemnicze kamienne pomniki podobne do Stonehenge, ale na mniejszą skalę. Te rytualne budowle sprzed około dwóch tysięcy lat nasuwają pytania o ich przeznaczenie i cywilizację, która je wzniosła. Poprzez datowanie radiowęglowe i analizę czasoprzestrzenną naukowcy mają nadzieję rozwikłać tajemnice otaczające te starożytne pomniki i rzucić światło na kulturę, która kwitła w południowej Arabii w tamtej epoce.

W prowincji Duqm druga ekspedycja skupiła się na neolitycznym grobie sprzed 7000-6600 lat, zawierającym szczątki szkieletowe kilkudziesięciu osób w dwóch okrągłych komorach grobowych ukrytych w megalitycznej strukturze. Zespół planuje przeprowadzić analizy izotopowe muszli, kości i zębów oraz uzyskać wgląd w dietę zakopanej populacji, środowisko naturalne i możliwe migracje, przyczyniając się do naszego zrozumienia adaptacji człowieka do zmian klimatu w tym czasie.

Do grobu przylega niezwykła kolekcja rytów naskalnych, służąca jako obrazowy zapis osadnictwa sprzed 7000 do 1000 lat temu. Naukowcy zbadali również miejsca, w których narzędzia kamienne wytwarzano w późnej epoce kamiennej, dostarczając dalszych dowodów na starożytną działalność człowieka w tym regionie.

Wykorzystując zaawansowane techniki naukowe, takie jak datowanie radiowęglowe i kosmogeniczne radionuklidy, ten międzynarodowy zespół archeologów i geologów odkrywa tajemnice omańskiej pustyni. Dzięki swoim przełomowym wysiłkom stopniowo odkrywają pełniejsze zrozumienie najwcześniejszych rozdziałów historii naszego świata.

Według naukowców odkrycia są ważne nie tylko dla archeologów i geologów, ale także dla ogółu społeczeństwa. Pozwalają lepiej zrozumieć ewolucję gatunku ludzkiego i historię naturalną planety. Ponadto przypominają ludziom o bogactwie i złożoności wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Rola Półwyspu Arabskiego w migracji Homo erectus

Wędrówki Homo erectus przez Półwysep Arabski to niezwykle interesujący temat z zakresu archeologii i antropologii. Półwysep Arabski odegrał znaczącą rolę w przemieszczaniu się wczesnych hominidów z Afryki i mocno wierzy się, że Homo erectus wykorzystał tę drogę, aby dotrzeć do Azji i nie tylko.

Uważa się, że Homo erectus powstał w Afryce około 1,8 do 2 milionów lat temu.2 Ten wczesny gatunek ludzki wykazywał znaczny wzrost wielkości i złożoności mózgu oraz był w stanie używać narzędzi i ognia. Około 1,5 miliona lat temu Homo erectus zaczął rozprzestrzeniać się poza Afrykę, a Półwysep Arabski służył jako kluczowa brama do Azji.

Uważa się, że migracja Homo erectus z Afryki była spowodowana różnymi czynnikami, w tym zmianami środowiska i presją populacji. Dostępność nowych zasobów i terytoriów również mogła odegrać pewną rolę w tym procesie.

Półwysep Arabski stanowił naturalny pomost lądowy między Afryką a Azją, co czyniło z niego logiczną trasę dla wczesnych ludzi. Ponadto w tym okresie klimat regionu był stosunkowo łagodny i wilgotny, co ułatwiało podróżowanie po półwyspie i czyniło go bardziej zrównoważonym dla Homo erectus.

Pomysł, że Homo erectus wykorzystywał Półwysep Arabski jako szlak migracji, jest poparty dowodami archeologicznymi. Kamienne narzędzia i inne znaleziska zostały odkryte w różnych miejscach na całym półwyspie, pochodzące z wczesnego okresu plejstocenu. Odkrycia te przypominają te znalezione w Afryce i Azji, które uważa się za stworzone przez Homo erectus. Dlatego uważa się, że za ich powstanie odpowiada Homo erectus.

Pustynia Nefud w Arabii Saudyjskiej jest jednym z najważniejszych miejsc dla zrozumienia migracji Homo erectus przez Półwysep Arabski. Obszar ten obejmuje wiele znaczących stanowisk archeologicznych, w tym Saffaqah, gdzie naukowcy odkryli dowody wczesnej działalności człowieka sprzed około 1,3 miliona lat.

  1. Czech archaeologists unearth unique finds in Oman„, The Czech Academy of Sciences, www.avcr.cz, April 14, 2023^
  2. Herries AIR, Martin JM, Leece AB, et al. “Contemporaneity of Australopithecus, Paranthropus, and early Homo erectus in South Africa“, Science, 2020^