Var Jomsborg ekte? Nye funn kan støtte eksistensen av vikingslott fra det 10. århundre

Var Jomsborg ekte? Nye funn kan støtte eksistensen av vikingslott fra det 10. århundre

Et arkeologisk funn på den polske øya Wolin har gjenopplivet den mangeårige debatten rundt eksistensen og oppholdsstedet til det sagnomsuste vikingslottet Jomsborg fra 900-tallet.

Wolin
Øya Wolin ligger i Østersjøen, utenfor kysten av det nordvestlige Polen. Det er 205 kilometer nordøst for Berlin og omtrent 33 kilometer fra den tyske grensen.

Dr. Wojciech Filipowiak, en arkeolog fra Institutt for arkeologi og etnologi ved det polske vitenskapsakademiet (Polskiej Akademii Nauk), har avdekket overbevisende bevis som potensielt kan løse et mysterium som har forvirret historikere og vikingforskere i over fem århundrer.

Det uventede gjennombruddet skjedde under byggingen av et utsiktstårn i en offentlig park på den pittoreske øya Wolin, som ligger i Østersjøen. Mens arbeidere gravde dypt ned i jorden, avdekket de rester av gjenstander som ser ut til å indikere eksistensen av en blomstrende by i løpet av det 10. århundre. Disse funnene har utløst enorm spenning i det arkeologiske samfunnet, ettersom de gir fristende ledetråder som peker på den potensielle eksistensen til Jomsborg.

Gjenstandene som ble oppdaget av Dr. Filipowiak og teamet hans kaster nytt lys over historien til vikinglivet, et emne som lenge har vært innhyllet i mystikk og spekulasjoner. Mens de fysiske restene av denne eldgamle sivilisasjonen har blitt begravd over tid, gir disse nylige funnene et glimt inn i fortiden som har fengslet fantasien til både lærde og entusiaster.

Dr. Filipowiak, som har viet sin karriere til å avdekke fortidens hemmeligheter, sa til New York Times at dette var en virkelig spennende oppdagelse.1

Støttet av Wolin Archaeology Museum, har Dr. Filipowiaks møysommelige forskning allerede gitt forbløffende resultater. Trerestene teamet fant indikerer tilstedeværelsen av en høyborg fra 1000-tallet på stedet.

Betydningen av det potensielle funnet av Jomsborg kan ikke overvurderes. Hvis bevisene samlet av Dr. Filipowiak virkelig peker på beliggenheten til Jomsborg, ville det revolusjonere vår forståelse av vikinghistorien og utfordre de rådende narrativene rundt denne innflytelsesrike epoken. Implikasjonene strekker seg utover akademia, ettersom oppdagelsen utvilsomt vil tiltrekke seg stor oppmerksomhet fra historikere, arkeologer og entusiaster over hele verden, alle ivrige etter å utforske vikingkulturens skjulte dyp.

Mens den fristende muligheten for Jomsborgs oppdagelse vekker begeistring, forblir Dr. Filipowiak forsiktig og standhaftig i sitt engasjement for strenge vitenskapelige undersøkelser. Han erkjenner behovet for ytterligere forskning og grundig analyse for å validere sine første funn fullt ut. Det akademiske miljøet venter spent på de omfattende resultatene av hans pågående studie, som vil kaste lys over den sanne naturen og betydningen av denne monumentale oppdagelsen.

Hvor er Jomsborg?

Jomsborg skal ifølge historiske beretninger og sagaer ha vært en strategisk viktig høyborg og handelsknutepunkt i løpet av 900- og 1000-tallet. Den nøyaktige plasseringen og eksistensen av Jomsborg er imidlertid gjenstand for debatt og spekulasjoner blant forskere.

Sagnene og sagaene rundt Jomsborg snakker om en legendarisk kriger ved navn Palnatoke, som antas å ha grunnlagt høyborget. Han var kjent for å være leder for Jomsvikingene, en elite og hemmelighetsfull gruppe leiesoldater og sjøfolk. Jomsvikingene ble sagt å leve etter en unik adferdskodeks kjent som Jomsborgloven, som la vekt på tapperhet, lojalitet og streng overholdelse av ære.

Mens de fysiske restene av Jomsborg ikke er definitivt identifisert, har arkeologiske undersøkelser på øya Wolin, i dagens Polen, avslørt spor etter en betydelig viking-tilstedeværelse. Utgravninger har avdekket rester av store tømmerkonstruksjoner, forsvarsvoller og et vell av gjenstander, inkludert våpen, smykker og hverdagsgjenstander. Disse funnene gir verdifull innsikt i den materielle kulturen og sosiale dynamikken til menneskene som kan ha bebodd en befestet bosetning i nærheten.

En av de mest spennende aspektene ved Jomsborg er tilknytningen til den anerkjente vikingkrigeren, Harald Blåtand (Blåtann), som er kreditert for å styrke høyborget under hans regjeringstid. Harald Blåtand, kjent for å forene ulike vikingstammer under den danske kronen, antas å ha brukt Jomsborg som en strategisk base for sine militære ekspedisjoner i regionen. Høyborgen spilte sannsynligvis en sentral rolle i å projisere dansk makt og kontrollere handelsruter langs Østersjøen.

En vikinghall som antas å være 1000 år gammel, gravd frem i Danmark

Jomsvikingene, hvis de faktisk eksisterte, ville vært kjent for sine eksepsjonelle sjøfartsferdigheter og militære dyktighet. Fortellinger om deres dristige bedrifter og fryktløse kamper har blitt udødeliggjort i sagaer som «Jómsvíkinga-sagaen» og «Knytlinga-sagaen». Disse sagaene beskriver episke møter med rivaliserende vikinghærer, inkludert kamper mot den norske kongen, Olaf Tryggvason.2

Jomsborg, Jomsvikings at the Battle of Hjörungavágr
Jomsvikinger i slaget ved Hjörungavágr

Jomsborgs betydning som et senter for vikingaktivitet støttes videre av oppdagelsen av arkeologiske gjenstander knyttet til internasjonal handel. Utgravninger har avdekket gjenstander fra fjerne land, inkludert bysantinske mynter og arabisk sølv. Dette antyder at Jomsborg, hvis det fantes, kan ha fungert som et viktig knutepunkt for maritim handel.

Nedgangen til Jomsborg, hvis den virkelig blomstret, antas å ha skjedd på slutten av 1000-tallet, potensielt på grunn av en kombinasjon av faktorer. Noen historiske beretninger antyder at den danske kongen, Svend Estridsen, satte i gang et vellykket angrep på høyborgen, noe som førte til at den til slutt gikk bort. I tillegg kan det skiftende politiske landskapet i den baltiske regionen og fremveksten av sentraliserte stater ha spilt en rolle i nedgangen til Jomsborg.

  1. «A Centuries-Old Mystery – Did This Elusive Viking City Exist?«, The New York Times, Retrieved June 8, 2023[]
  2. «The Saga of the Jomsvikings (The Northern Medieval World)», Þórdís Edda JÓHANNESDÓTTIR & Alison FINLAY (Translators), Medieval Institute Publications, ISBN: 978-1580443111[]
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments