İskitler Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

İskitler Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

Battle between the Scythians and the Slavs (Viktor Vasnetsov, 1881)

Yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa ve Asya steplerinde egemenlik kuran, köklerini Bronz Çağı Tagar kültüründen ve Demir Çağı Pazırık kültüründen alan İskitler hakkında kısa ve öğretici bir test:

İskitler Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

1 / 11

1. Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak da bilinen İskit/Saka kraliçesi?

2 / 11

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılacak bir arkeolojik kazıda İskitlere ait bir esere rastlanması beklenmez?

3 / 11

3. Aşağıdaki destanlardan hangisi İskit/Saka dönemine tarihlenmektedir?

4 / 11

4. MÖ 5. yüzyıldan kaldığı düşünülen İskit kurganı hangisidir?

5 / 11

5. Aşağıdakilerden hangisi İskitler için kullanılan adlandırmalardan biri değildir?

6 / 11

6. Aşağıda verilen devletlerden hangisinin İskitlerle ilişki kurmuş olması kronolojik olarak mümkün değildir?

7 / 11

7. İskitlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

8 / 11

8. İskit egemenlik yılları düşünüldüğünde, İskitlerden kalma bir tarihi eserin hangi yüzyıla ait olması beklenebilir?

9 / 11

9. Aşağıdakilerden hangisi İskitlerden kalma bir eserdir?

10 / 11

10. İskitler hakkında ilk bilgileri aktaran tarihçi kimdir?

11 / 11

11. Aşağıdakilerden hangisi, Herodot’un İskitler hakkında aktardığı bilgiler arasında yer almaz?

Skorunuz

0%

Doğru Yanıtlar

Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak da bilinen İskit/Saka kraliçesi kimdir?

Türk tarihinin bilinen ilk kadın hükümdarı Tomris’tir. Perslerin oğlunu öldürmesi üzerine Pers hükümdarı Kiros’un canını almaya ant içmiştir. Nitekim sonunda da İskitler ve Persler arasında gerçekleşen bir savaş sonunda Kiros öldürülmüş ve kafası, Tomris tarafından kan dolu bir fıçıya atılmıştır.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılacak bir arkeolojik kazıda İskitlere ait bir esere rastlanması beklenmez?

Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’da İskitlerden kalma bir esere rastlanması gayet olasıdır, ancak Bangladeş bilindiği kadarıyla İskitlerin sefer düzenlemediği yerler arasındadır.

Aşağıdaki destanlardan hangisi İskit/Saka dönemine tarihlenmektedir?

Alp Er Tunga Destanı, İskitler dönemine aittir. Alp Er Tunga’nın İran kaynaklarındaki adı Efrasiyab’dır.

MÖ 5. yüzyıldan kaldığı düşünülen İskit kurganı hangisidir?

Kasakistan’da yer alan Esik Kurganı, İskitlere aittir. Ünlü Altın Elbiseli Adam, Esik Kurganı’nda bulunmuştur. Kurgan’da bulunan eserlerin çoğu Rusya’daki Ermitaj Müzesinde sergilenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi İskitler için kullanılan adlandırmalardan biri değildir?

İskitler için kullanılan adlandırmaların bazıları Skuthēs, Sai ve Aşguzai’dir. Amurrūm ise Güney Mezopotamya kökenli bir halk olan Amorilerin Akadca adıdır.

İskitlerde ve Hunlarda Kan Yemini Ve Kan Kardeşlik

Aşağıda verilen devletlerden hangisinin İskitlerle ilişki kurmuş olması kronolojik olarak mümkün değildir?

Akadlar MÖ 2334 ile 2154 yılları arasında hüküm sürmüştür. İskitler ise MÖ 9. yüzyılda Orta Asya’da yaşamış ve MÖ 8. yüzyılda batıya göç etmişlerdir. Dolayısıyla Akadlar ile İskitlerin ilişki kurmuş olması kronolojik olarak mümkün değildir.

İskitlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

İskitler genel olarak Avrasya bozkırlarında ve Doğu Avrupa’da hüküm sürmüştür. Geride bıraktıkları çok sayıda altın objeden dolayı bozkırın kuyumcuları olarak da bilinmektedirler. Pazırık ve Esik kurganları İskitler döneminden kalmıştır. Ancak Ötüken, İskitlerin başkenti değildir.

Bozkırın Kuyumcuları: İskitler ve İskit Sanatı

İskit egemenlik yılları düşünüldüğünde, İskitlerden kalma bir tarihi eserin hangi yüzyıla ait olması beklenebilir?

İskitler MÖ 9. yüzyıldan MÖ 3. yüzyıla dek egemenlik kurmuşlardır. Dolayısıyla İskitlerden kalma bir eserin, MÖ 9. yüzyıl ile MÖ 3. yüzyıl arasına tarihlenmesi beklenir.

Aşağıdakilerden hangisi İskitlerden kalma bir eserdir?

Esik Kurganı’nda bulunan Altın Elbiseli Adam, İskitlere aittir. Elbise; geyik, dağ keçisi, kurt gibi hayvan figürleriyle süslenmiştir.

Eski Çağ Türk Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

İskitler hakkında ilk bilgileri aktaran tarihçi kimdir?

İskitlerin gündelik yaşamına ve sosyal yapısına yönelik ilk bilgileri aktaran kişi Antik Yunan tarihçisi Herodot’tur.

Aşağıdakilerden hangisi, Herodot’un İskitler hakkında aktardığı bilgiler arasında yer almaz?

Herodot, oldukça savaşçı bir toplum olan İskitlerin savaş sırasında balta da kullandığını, savaşlarda kadınların da yer aldığını ve İskitlerin at sütü içtiklerini yazmıştır. Ancak İskitlerin Çin kökenli bir alfabe kullanmaları söz konusu değildir.  • Başlıktaki görsel, Rus ressam Viktor Mihayloviç Vasnetsov’un 1881’de tamamladığı “İskitler Ve Slavların Savaşı” adlı eseridir.