Hjorttotemet och andedjuret i shamanismen

Hjorttotemet kan definieras som en symbolisk representation av hjortarten i olika kulturer och andliga traditioner. Totemdjur adopteras vanligtvis av en viss grupp eller gemenskap. De symboliska betydelserna av dessa djur kan variera både beroende på tro, seder och traditioner i samhället, och beroende på djurets position och karaktär i naturen.

Vad är totem?

En totem är ett symboliskt djur, växt eller föremål som en grupp, gemenskap eller stam är associerad med. Det är ett koncept som ses i många kulturer, särskilt i ursprungskulturer i Nordamerika, Asien, Afrika och Oceanien.

I indianska och afrikanska kulturer används totems mestadels som familje- eller klansymboler. Varje totem har en betydelse och funktion. Gruppen eller klanen som adopterar totemet beter sig i enlighet med totemets symboliska betydelser.

I Asien utvecklades totemismen mest runt Sibirien och Centralasien, i förhållande till shamanism och animism. Totemen var mestadels förknippade med djuren i regionen och grupperna bestämde sina totems enligt dessa djurs symboliska betydelser. Till exempel betonade ett samhälle vars totem är vargen att de är krigare och hänsynslösa.

Börü: Vargsymbolismen i turkisk mytologi

Är totemdjur och andedjur samma sak?

Hjorttotem, andedjur, shamanism

Termerna ”totemdjur” och ”anddjur” används ofta omväxlande, men de kan ha olika betydelser beroende på det kulturella sammanhanget. Totemdjuret är ett symboliskt djur som tillhör en viss kultur och representerar gruppens känsla av tillhörighet. Det hjälper en person att upptäcka sina styrkor och förstå sig själv bättre. Å andra sidan är andedjuret ofta en symbol för en individuellt vald personlig andlig vägledare.

Totem och andedjur i shamanismen

Begreppet totem är viktigt inom shamanismen. Shamanism är ett trossystem som respekterar den naturliga världens krafter och integrerar dessa krafter i mänskligt liv. Det är därför shamaner respekterar totemdjur och andra naturliga föremål och associerar dessa föremål med övernaturliga krafter.

Inom shamanismen representerar andedjuret kopplingen mellan den naturliga världen och människor och vägleder ens andliga resa. Andedjuret hjälper shamanen att upptäcka och använda den andliga energin inom sig själv. Shamaner gör andliga resor genom att gå in i tranceliknande tillstånd med hjälp av andedjur och använda andliga energier för att hela de sjuka.

Andedjursurval görs vanligtvis med en shaman eller guide och bestäms av personens livserfarenheter, personlighet och framtida potential. Valet av andedjur kan också bestämmas av födelsedatumet, djurets egenskaper och dess symboliska betydelser.

Hjorttotemen

Hjorttotemet förknippas med respekt för naturen, naturen och djuren. Man tror att hjorttotemet kan hjälpa människor att ansluta till den naturliga världen och förstå naturens kraft.

Hjorten är ett djur som har symboliska betydelser i många kulturer och som ofta förknippas med natur, vägledning och förvandling. I många samhällen symboliserar det nåd, uthållighet, smidighet och intuitivitet.

Hjorttotemet är särskilt viktigt i shamanism och indianska kulturer. Bland de nordamerikanska indianerna används hjorten som ett klanemblem eller symbol för vissa stammar. I dessa samhällen återspeglar hjorttotemer identiteten och kulturen i samhället som de tillhör.

Hjorten i shamanismen: andliga och symboliska betydelser

Hjorten har många olika andliga och symboliska betydelser i shamanska traditioner. Dessa är i allmänhet följande:

Andlig guide: Hjorten ses ofta som en andlig guide inom shamanismen. Under meditation eller trance tillkallar shamaner andedjuret, hjorten, och fortsätter under hans ledning.

Styrka och mod: I vissa shamanistiska traditioner är hjort förknippat med personlig styrka och mod. Hjortens energi hjälper personen att vara stark, snabb och smidig.

Harmoni med naturen: Hjorten ses som en symbol som hjälper människor att ansluta till naturen och leva i harmoni med den. Shamaner hjälper människor att återknyta kontakten med naturen och utnyttja dess krafter.

Healing: Shamaner försöker läka sjukdomar och lösa andliga problem genom att använda energin från den andliga hjorten.

Transformation: Inom shamanismen är utgjutningen och återväxten av hjorthorn förknippade med transformation. Hjortens energi hjälper en att förvandla sig själv och ta sig upp till en ny andlig nivå.

Andlig upplysning: Hjorten ses som en guide på vägen till andlig upplysning. Shamaner försöker höja sig själva till en högre nivå av medvetande genom denna metod.

Visdom och vägledning: Hjorten är en symbol för visdom och vägledning i många kulturer. Shamaner använder hjortens energi för att vägleda människor och hjälpa dem att hitta rätt väg i sina liv.

Hjortens symbolism i mytologin: den heliga hjorten i världskulturer

Effekten av hjortsymbolism på shamankläder

Shamaner bildar starka kopplingar till naturen och djuren. Det är därför djursymboler är en av de vanligaste figurerna i shamankläder.

Hjorten symboliserar shamanernas koppling till naturen. Hjortfigurerna på shamankläder tolkas som ett visuellt uttryck för denna koppling. De symboliska betydelserna av dessa figurer är tillräckligt omfattande för att vara ett separat forskningsämne.1

Hjortfigurerna används i shamankläder, ofta i ornament och broderier. Hjortskinn, horn och ben ingår ibland också i kläderna. Musikinstrument är gjorda av ben och dessa instrument används under shamanistiska ritualer.

Yupik-shamanism och intressanta Yupik-masker

Hjortsymbolen hjälper shamaner att kommunicera med djurs andar och använda naturens krafter. Shamaner tror att genom att imitera hjortarnas rörelser i naturen kommer de att få dess energi och kraft.

  1. Study of the Deer Symbolism in the Shaman’s Clothing and Attributes“, Altantsetseg PUREVDORJ & Uranmandakh MARGAI, 2018[]