Hjortetotem og åndedyr i sjamanisme

Hjortetotemet kan defineres som en symbolsk representasjon av hjortearten i ulike kulturer og åndelige tradisjoner. Totemdyr blir vanligvis adoptert av en bestemt gruppe eller samfunn. De symbolske betydningene til disse dyrene kan variere både i henhold til tro, skikker og tradisjoner i samfunnet, og i henhold til dyrets posisjon og karakter i naturen.

Hva er totem?

Et totem er et symbolsk dyr, plante eller objekt som en gruppe, et samfunn eller en stamme er assosiert med. Det er et konsept som sees i mange kulturer, spesielt i urfolkskulturer i Nord-Amerika, Asia, Afrika og Oseania.

I indianer- og afrikanske kulturer brukes totems mest som familie- eller klansymboler. Hver totem har en betydning og funksjon. Gruppen eller klanen som adopterer totemet oppfører seg i samsvar med totemets symbolske betydninger.

I Asia utviklet totemismen seg mest rundt Sibir og Sentral-Asia, i forhold til sjamanisme og animisme. Totemene var for det meste assosiert med dyrene i regionen, og gruppene bestemte totemene sine i henhold til de symbolske betydningene til disse dyrene. For eksempel understreket et samfunn hvis totem er ulven at de er krigere og hensynsløse.

Börü: Ulvesymbolikken i turkisk mytologi

Er totemdyr og åndsdyr det samme?

Hjortetotem, åndedyr, sjamanisme

Begrepene «totemdyr» og «åndsdyr» brukes ofte om hverandre, men de kan ha forskjellige betydninger avhengig av den kulturelle konteksten. Totemdyret er et symbolsk dyr som tilhører en bestemt kultur og representerer gruppens følelse av tilhørighet. Det hjelper en person å oppdage sine styrker og forstå seg selv bedre. På den annen side er åndedyret ofte et symbol på en individuelt valgt personlig åndelig veileder.

Totem og åndsdyr i sjamanismen

Begrepet totem er viktig i sjamanismen. Sjamanisme er et trossystem som respekterer kreftene i den naturlige verden og integrerer disse kreftene i menneskelivet. Det er derfor sjamaner respekterer totemdyr og andre naturlige gjenstander og assosierer disse gjenstandene med overnaturlige krefter.

I sjamanismen representerer åndedyret forbindelsen mellom den naturlige verden og mennesker og veileder ens åndelige reise. Åndedyret hjelper sjamanen å oppdage og bruke den åndelige energien i seg selv. Sjamaner foretar åndelige reiser ved å gå inn i trance-lignende tilstander ved hjelp av åndedyr og bruker åndelige energier for å helbrede de syke.

Åndedyrvalg gjøres vanligvis med en sjaman eller guide og bestemmes av personens livserfaringer, personlighet og fremtidig potensial. Valget av åndedyr kan også bestemmes av fødselsdatoen, egenskapene til dyret og dets symbolske betydninger.

Hjortetotem

Hjortetotemet er forbundet med respekt for naturen, naturen og dyrene. Det antas at hjortetotemet kan hjelpe folk til å koble seg til den naturlige verden og forstå naturens kraft.

Hjorten er et dyr som har symbolske betydninger i mange kulturer og som ofte forbindes med natur, veiledning og forvandling. I mange samfunn symboliserer det nåde, utholdenhet, smidighet og intuitivitet.

Hjortetotemet er spesielt viktig i sjamanisme og indianerkulturer. Blant de nordamerikanske indianerne brukes hjorten som et klan-emblem eller symbol på noen stammer. I disse samfunnene gjenspeiler hjortetotemer identiteten og kulturen til samfunnet de tilhører.

Hjort i sjamanisme: åndelige og symbolske betydninger

Hjorten har mange forskjellige åndelige og symbolske betydninger i sjamanistiske tradisjoner. Disse er generelt som følger:

Åndelig guide: Hjorten blir ofte sett på som en åndelig veileder i sjamanismen. Under meditasjon eller transe tilkaller sjamaner åndedyret, hjorten, og fortsetter under hans veiledning.

Styrke og mot: I noen sjamanistiske tradisjoner er hjorten assosiert med personlig styrke og mot. Hjortens energi hjelper personen til å være sterk, rask og smidig.

Harmoni med naturen: Hjorten blir sett på som et symbol som hjelper mennesker å koble seg til naturen og leve i harmoni med den. Sjamaner hjelper folk å koble seg tilbake til naturen og utnytte dens krefter.

Healing: Sjamaner prøver å helbrede sykdommer og løse åndelige problemer ved å bruke energien til den åndelige hjorten.

Transformasjon: I sjamanismen er utgyting og gjenvekst av hjortevilt assosiert med transformasjon. Hjortens energi hjelper en til å transformere seg selv og stige til et nytt åndelig nivå.

Åndelig opplysning: Hjorten blir sett på som en guide på veien til åndelig opplysning. Sjamaner prøver å heve seg selv til et høyere nivå av bevissthet ved hjelp av denne metoden.

Visdom og veiledning: Hjorten er et symbol på visdom og veiledning i mange kulturer. Sjamaner bruker energien til hjorten til å veilede folk og hjelpe dem med å finne den rette veien i livet.

Hjortesymbolikk i mytologi: den hellige hjort i verdenskulturer

Effekten av hjortsymbolikk på sjamanklær

Sjamaner danner sterke forbindelser med natur og dyr. Dette er grunnen til at dyresymboler er en av de vanligste figurene i sjamanklær.

Hjorten symboliserer forbindelsen mellom sjamaner og naturen. Hjortefigurene på sjamanklær tolkes som et visuelt uttrykk for denne sammenhengen. Den symbolske betydningen av disse figurene er omfattende nok til å være et eget forskningstema.1

Hjortefigurer brukes i sjamanklær, ofte i ornamenter og broderi. Hjorteskinn, gevir og bein er også noen ganger inkludert i klærne. Musikkinstrumenter er laget av bein og disse instrumentene brukes under sjamanistiske ritualer.

Yupik-sjamanisme og interessante Yupik-masker

Hjortesymbolet hjelper sjamaner å kommunisere med dyreånder og bruke naturkreftene. Sjamaner tror at ved å imitere hjortens bevegelser i naturen, vil de få sin energi og kraft.

  1. Study of the Deer Symbolism in the Shaman’s Clothing and Attributes“, Altantsetseg PUREVDORJ & Uranmandakh MARGAI, 2018[]