Heksekunstens historie i Europa

Heksekunstens historie er et tverrfaglig felt som omfatter en rekke antropologi, historie, teologi og folklore. Målet er å forstå tro, praksis og kulturelle kontekster knyttet til hekseri. I løpet av historien har hekseri hatt en fremtredende tilstedeværelse i europeiske samfunn, og manifestert i forskjellige

Steppens gullsmeder: skytere og skytisk kunst

Skyterne var et nomadesamfunn som oppsto på 800-tallet f.Kr. i de pontiske steppene, da kimmererne mistet sin innflytelse. De har vært medvirkende til etnogenesen til mange samfunn i regionen, ettersom de dominerte både Sentral-Asia og Øst-Europa. På grunn av geografien de har spredt seg,

Skyternes og Hunernes Blodsed

Blodsed (blodpakt) er et ritual, vanligvis mellom to menn, som gir en symbolsk følelse av tilknytning og evig vennskap. Blodsedsritualer, vanlige blant nomadiske folk i antikken, ble også praktisert i bosatte samfunn over tid. De som praktiserer blodsedsritualet kalles blodbrødre og de er allierte