Jubilerzy stepu: Scytowie i sztuka scytyjska

Scytowie byli koczowniczym społeczeństwem, które powstało w VIII wieku pne na stepach pontyjskich, kiedy Cymeryjczycy stracili swoje wpływy. Odegrali kluczową rolę w etnogenezie wielu społeczności w regionie, ponieważ zdominowali zarówno Azję Środkową, jak i Europę Wschodnią. Ze względu na geografię, którą się rozprzestrzenili, wchodzili

Przysięga Krwi Scytów i Hunów

Przysięga krwi to rytuał, zwykle między dwoma mężczyznami, który zapewnia symboliczne poczucie przywiązania i wiecznej przyjaźni. Rytuały krwawej przysięgi, powszechne wśród ludów koczowniczych w czasach starożytnych, były z czasem praktykowane również w osiadłych społeczeństwach. Ci, którzy praktykują rytuał przysięgi krwi, nazywani są braćmi krwi