Hertentotem en geestdier in het sjamanisme

Hertentotem en geestdier in het sjamanisme

De hertentotem kan worden gedefinieerd als een symbolische weergave van de hertensoort in verschillende culturen en spirituele tradities. Totemdieren worden meestal geadopteerd door een bepaalde groep of gemeenschap. De symbolische betekenissen van deze dieren kunnen variëren, zowel volgens de overtuigingen, gewoonten en tradities van de gemeenschap, als volgens de positie en het karakter van het dier in de natuur.

Wat is totem?

Een totem is een symbolisch dier, plant of object waarmee een groep, gemeenschap of stam wordt geassocieerd. Het is een concept dat in veel culturen voorkomt, vooral in inheemse culturen in Noord-Amerika, Azië, Afrika en Oceanië.

In Indiaanse en Afrikaanse culturen worden totems meestal gebruikt als familie- of clansymbolen. Elke totem heeft een betekenis en functie. De groep of clan die de totem adopteert, gedraagt zich in overeenstemming met de symbolische betekenissen van de totem.

In Azië ontwikkelde het totemisme zich voornamelijk rond Siberië en Centraal-Azië, in relatie tot het sjamanisme en het animisme. De totems werden meestal geassocieerd met de dieren in de regio en de groepen bepaalden hun totems volgens de symbolische betekenissen van deze dieren. Een gemeenschap waarvan de totem de wolf is, benadrukte bijvoorbeeld dat ze krijgers en meedogenloos zijn.

Börü: De wolfssymboliek in de Turkse mythologie

Zijn totemdier en geestdier hetzelfde?

Hertentotem, geestdier, sjamanisme

De termen “totemdier” en “geestdier” worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze kunnen verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de culturele context. Het totemdier is een symbolisch dier dat tot een bepaalde cultuur behoort en vertegenwoordigt het gevoel van verbondenheid van de groep. Het helpt een persoon zijn/haar sterke punten te ontdekken en zichzelf beter te begrijpen. Aan de andere kant is het geestdier vaak een symbool van een individueel gekozen persoonlijke spirituele gids.

Totem en geestdier in het sjamanisme

Het begrip totem is belangrijk in het sjamanisme. Sjamanisme is een geloofssysteem dat de krachten van de natuurlijke wereld respecteert en deze krachten integreert in het menselijk leven. Daarom respecteren sjamanen totemdieren en andere natuurlijke objecten en associëren deze objecten met bovennatuurlijke krachten.

In het sjamanisme vertegenwoordigt het geestdier de verbinding tussen de natuurlijke wereld en de mens en leidt het iemands spirituele reis. Het geestdier helpt de sjamaan de spirituele energie in zichzelf te ontdekken en te gebruiken. Sjamanen maken spirituele reizen door tranceachtige toestanden binnen te gaan met behulp van geestdieren en gebruiken spirituele energieën om zieken te genezen.

De selectie van geestdieren wordt meestal gedaan met een sjamaan of gids en wordt bepaald door de levenservaringen, persoonlijkheid en toekomstig potentieel van de persoon. De keuze van het geestdier kan ook worden bepaald door de geboortedatum, de kenmerken van het dier en de symbolische betekenissen ervan.

Hertentotem

De hertentotem wordt geassocieerd met respect voor de natuur, de natuurlijke wereld en dieren. Er wordt aangenomen dat de hertentotem mensen kan helpen contact te maken met de natuurlijke wereld en de kracht van de natuur te begrijpen.

Het hert is een dier dat in veel culturen symbolische betekenissen heeft en vaak wordt geassocieerd met de natuur, begeleiding en transformatie. In veel gemeenschappen symboliseert het gratie, uithoudingsvermogen, behendigheid en intuïtiviteit.

De hertentotem is vooral belangrijk in het sjamanisme en in Indiaanse culturen. Onder de Noord-Amerikaanse Indianen wordt het hert gebruikt als clanembleem of symbool van sommige stammen. In deze gemeenschappen weerspiegelen hertentotems de identiteit en cultuur van de gemeenschap waartoe ze behoren.

Herten in het sjamanisme: spirituele en symbolische betekenissen

Het hert heeft veel verschillende spirituele en symbolische betekenissen in sjamanistische tradities. Deze zijn over het algemeen als volgt:

Spirituele gids: Het hert wordt in het sjamanisme vaak gezien als spirituele gids. Tijdens meditatie of trance roepen sjamanen het geestdier, het hert, op en gaan onder zijn leiding verder.

Kracht en moed: In sommige sjamanistische tradities wordt het hert geassocieerd met persoonlijke kracht en moed. De energie van het hert helpt de persoon om sterk, snel en behendig te zijn.

Harmonie met de natuur: Het hert wordt gezien als een symbool dat mensen helpt contact te maken met de natuur en er in harmonie mee te leven. Sjamanen helpen mensen weer contact te maken met de natuur en haar krachten te benutten.

Genezing: Sjamanen proberen ziekten te genezen en spirituele problemen op te lossen door de energie van de spirituele herten te gebruiken.

Transformatie: In het sjamanisme wordt het afstoten en hergroeien van hertengeweien geassocieerd met transformatie. De energie van het hert helpt iemand om zichzelf te transformeren en naar een nieuw spiritueel niveau te stijgen.

Spirituele verlichting: Het hert wordt gezien als een gids op het pad naar spirituele verlichting. Sjamanen proberen zich met deze methode naar een hoger bewustzijnsniveau te verheffen.

Wijsheid en begeleiding: Het hert is een symbool van wijsheid en begeleiding in vele culturen. Sjamanen gebruiken de energie van het hert om mensen te begeleiden en hen te helpen de juiste weg in hun leven te vinden.

Hertensymboliek in de mythologie: het heilige hert in wereldculturen

Het effect van hertensymboliek op sjamanistische kleding

Sjamanen vormen sterke verbindingen met de natuur en dieren. Daarom zijn dierensymbolen een van de meest voorkomende figuren in sjamanistische kleding.

Het hert symboliseert de verbinding van sjamanen met de natuur. De hertenfiguren op sjamanistische kleding worden geïnterpreteerd als een visuele uitdrukking van deze verbondenheid. De symbolische betekenissen van deze figuren zijn uitgebreid genoeg om een apart onderzoeksonderwerp te vormen.1

Hertenfiguren worden gebruikt in sjamanistische kleding, vaak in ornamenten en borduurwerk. Hertenleer, geweien en botten worden soms ook in de kleding verwerkt. Muziekinstrumenten zijn gemaakt van botten en deze instrumenten worden gebruikt tijdens sjamanistische rituelen.

Yupik-sjamanisme en interessante Yupik-maskers

Het hertensymbool helpt sjamanen te communiceren met dierlijke geesten en de krachten van de natuur te gebruiken. Sjamanen geloven dat door de bewegingen van herten in de natuur te imiteren, ze hun energie en kracht zullen hebben.

  1. Study of the Deer Symbolism in the Shaman’s Clothing and Attributes“, Altantsetseg PUREVDORJ & Uranmandakh MARGAI, 2018^
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments