Hällristningarna som upptäckts i Tanum, Bohuslän, är 2700 år gamla

Arkeologer har grävt fram cirka 40 hällristningar på en stenig sluttning i Tanum, Bohuslän. Dessa gamla hällristningar, som går tillbaka till cirka 2 700 år, erbjuder värdefulla insikter om livet för regionens gamla invånare.

Hällristningarna hittades nära Tanums kommun. (Detta område är redan känt för sina gamla hällristningar, inklusive den berömda konsten från bronsåldern.) När forskarna letade efter nya hällristningar, snubblade forskarna över en mossbeklädd klippan som visade tecken på mänskligt hantverk vid närmare inspektion. Med stor spänning tog de försiktigt bort mossan och avslöjade en fantastisk samling hällristningar etsade in i granitklippan.

Hällristningarna skildrar ett brett spektrum av bilder, med skepp, människor och olika djurfigurer, som hästar. Den största ristningen visar ett imponerande 4 meter långt skepp, medan andra mäter mellan 30 och 40 centimeter i längd.1

De gamla konstnärerna skapade troligen dessa mästerverk genom att slå hårda stenar mot klippan, avslöjade ett distinkt vitt lager under, vilket gör ristningarna mycket synliga även på avstånd.

hällristningar i tanum
Foto: Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Det unika läget för hällristningarna på en nästan vertikal häll ökar deras betydelse. För att studera dem var forskarna tvungna att bygga en plattform, eftersom bergväggen var otillgänglig på traditionellt sätt. Från denna plattform undersökte de noggrant de intrikata detaljerna i hällristningarna, i syfte att reda ut deras mysterier och få insikter i den antika kulturen som producerade dem.

Utöver sina konstnärliga förtjänster ger hällristningarna ett värdefullt fönster in i de gamla bohuslänarnas liv och verksamhet. Även om det exakta syftet med ristningarna fortfarande är osäkert, föreslår en teori att de kan ha tjänat som markörer för ägande. Dessa hällristningar visar upp en livlig maritim kultur som blomstrade för nästan 2 700 år sedan.

Experter tror att hällristningarna skapades under sjunde eller åttonde århundradena f.Kr. Vid den tiden skulle klippan ha varit belägen på kanten av en ö och fungerat som ett framträdande landmärke synligt för passerande fartyg. (Omgivningen av klippan är en uråldrig havsbotten.) Överflödet av fartygsskildringar tyder på att båtar spelade en avgörande roll i de forntida ristarnas liv, vilket underlättade deras utforskning och resor mellan ön och det svenska fastlandet.

hällristningar i tanum
Foto: Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Upptäckten av hällristningarna utökar inte bara den kända repertoaren av hällkonst i Bohuslän utan etablerar också värdefulla kontextuella kopplingar till det befintliga verket. De stilistiska likheterna mellan dessa nyupptäckta ristningar och de på Tanum-platsen, som ristades mellan cirka 1 700 f.Kr. och 500 f.Kr., tyder på kontinuitet i det konstnärliga uttrycket.2

Enligt forskarna är skyddet av hällristningarna av största vikt. Forskare kommer att använda innovativa metoder för att dokumentera och studera ristningarna utan att orsaka skada. Genom noggrann analys och jämförelse med andra hällkonstplatser hoppas experter få djupare insikter i den antika kulturen och betydelsen av dessa ristningar inom den bredare samhälleliga ramen.

Tanum under bronsåldern

Under bronsåldern blomstrade staden Tanum som ett centrum av historisk, kulturell och geografisk betydelse. Beläget på Sveriges västkust spelade Tanums kustläge en avgörande roll för dess välstånd och underlättade handel, kommunikation och konstnärliga uttryck. Den här eran, som sträckte sig från 1800 till 500 f.Kr., bevittnade anmärkningsvärda framsteg inom metallurgi, social komplexitet och kulturell interaktion.

Geografiskt gav Tanums närhet till Skagerrak dess invånare tillgång till viktiga maritima resurser. Denna kustfördel stimulerade handel och främjade förbindelser med närliggande regioner. Tanums kustnära miljö påverkade också dess kulturella och religiösa sedvänjor, vilket framgår av de fängslande hällristningar som finns i hela området.

Hällristningarna i Tanum, utsedda som en UNESCO: s världsarvslista, är kända för sin betydelse för att förstå stadens historiska och kulturella väv. Dessa invecklade sniderier, som går tillbaka till bronsåldern, skildrar olika ämnen som båtar, djur och människofigurer.3 De exemplifierar Tanums invånares konstnärliga skicklighet och kulturella övertygelse under denna period.

Konstnärligt visar hällristningarna i Tanum det antika samhällets exceptionella kreativitet och hantverk. Trots att de använde rudimentära verktyg, uppnådde hantverkarna anmärkningsvärda detaljnivåer, vilket framhävde deras skicklighet och uppfinningsrikedom. Motiven och symbolerna som skildras i ristningarna ger en visuell berättelse om stadens kulturella, religiösa och sociala aspekter.

Kulturellt blomstrade Tanum som en levande och sammankopplad stad under bronsåldern. Hällristningarna ger inblickar i invånarnas tro och ritualer och kastar ljus över deras andliga praktiker och förståelse för himmelska cykler. Symbolik förknippad med solmotiv, fertilitet och himlakroppar avslöjar en vördnad för naturkrafter. Dessutom antyder förekomsten av djurskildringar deras kulturella och andliga betydelse inom Tanums samhälle.

Tanums historiska betydelse sträcker sig bortom dess hällristningar. Arkeologiska fynd, som gravhögar och boplatser, tyder på ett välstrukturerat och organiserat samhälle. Dessa upptäckter betonar vikten av släktdyrkan och sammanhållning i samhället, och erbjuder värdefulla insikter om den sociala dynamiken i bronsåldern Tanum.

  1. Live Science, Owen JARUS, livescience.com, May 30, 2023[]
  2. Ancient Origins, Nathan FALDE, ancient-origins.net, updated May 20, 2023[]
  3. Elevated Rock Art – Towards a maritime understanding of Bronze Age rock art in northern Bohuslän, Sweden” Johan LING, Oxbow Books, 2014, ISBN: 9781782977629[]