Zijn de foto’s van de ‘lijketende heksen’ in Canada geldig?

Zijn de foto’s van de ‘lijketende heksen’ in Canada geldig?

In een klein stadje in Powell River, British Columbia, Canada, heeft een griezelig incident met vermeende ‘lijketende heksen’ de aandacht getrokken van zowel de lokale bevolking als gebruikers van sociale media over de hele wereld.

Corinea Stanhope, een 36-jarige verpleegster en natuurliefhebber, beweert getuige te zijn geweest van een bizar ‘lijk-etend ritueel’ waarbij twee niet-geïdentificeerde personen betrokken waren. De verontrustende beelden, gedeeld door Stanhope op sociale media, hebben tot een golf van speculaties geleid, waarbij sommigen een grap suggereren, terwijl anderen zich verdiepen in het rijk van het bovennatuurlijke.

Het eigenaardige incident ontvouwde zich toen Stanhope een karkas van een hert in haar tuin tegenkwam. Geïntrigeerd door de mogelijke activiteit van dieren in het wild rond het karkas, besloot ze de locatie te observeren op tekenen van wezens. Ze had weinig verwacht van de huiveringwekkende scène die haar te wachten stond.

Toen Stanhope later de gegevens bekeek met haar 76-jarige grootvader, Bob, was ze verrast door wat ze zag. De vastgelegde beelden leken twee figuren te tonen, versierd met lang, samengeklit, zwart haar, schaars gekleed. De figuren leken verwikkeld in een of andere mysterieuze activiteit, waardoor Stanhope zowel verontrust als perplex achterbleef.

lijketende heksen
Foto: Kennedy News & Media

Terwijl sommigen hebben gespeculeerd dat het incident misschien niets meer is dan een uitgebreide grap, blijft Stanhope hopen dat de individuen alleen maar op zoek waren naar opwinding of onder invloed waren van geestverruimende middelen. Haar grootvader, Bob, weerhield haar ervan de autoriteiten erbij te betrekken en benadrukte dat er technisch gezien geen illegale activiteit had plaatsgevonden.

De publicatie van de griezelige foto’s online zette sociale media in vuur en vlam, met gebruikers die een scala aan reacties uitten. Sommigen deden het incident af als bedrog, terwijl anderen zich waagden aan meer fantastische theorieën over satanische rituelen of paranormale entiteiten. Het is belangrijk op te merken dat de term ‘heksen’ is bedacht in berichten op sociale media, maar sindsdien aandacht heeft gekregen in de media.

Er is geen concreet bewijs dat de afbeeldingen in verband brengt met hekserij, heidendom of andere occulte praktijken. Desalniettemin gebruikten Fox News en bepaalde mediakanalen de term ‘heks’ in hun krantenkoppen.1

lijketende heksen
Foto: Kennedy News & Media

Critici hebben twijfels geuit over de authenticiteit van de afbeeldingen en wijzen op de handige hoeken die opzettelijk de identiteit van de figuren verdoezelen. Het ontbreken van videobeelden heeft ook scepsis aangewakkerd, waardoor sommigen aan het hele evenement twijfelden.

Buurtbewoners, gebiologeerd door de vreemde foto’s, kwamen met hun eigen interpretaties, variërend van heksen tot boze geesten of demonen.

Volgens journalisten is het essentieel om deze situatie met de nodige voorzichtigheid te benaderen, gezien de beperkte beschikbare informatie en het ontbreken van enig substantieel bewijs dat de beelden linkt aan een specifieke context of geloofssysteem. Hoewel de foto’s inderdaad een gevoel van onbehagen kunnen oproepen, is het essentieel om niet te zwichten voor ongefundeerde aannames of sensatiezucht.

De impact van sensatiezucht op sociale media

In het tijdperk van sociale media hebben sensationele verhalen de kracht om onze aandacht te trekken en heftige discussies op gang te brengen. Het vermeende incident met het ‘ritueel van het eten van kadavers’ illustreert de kracht van sociale media bij het versterken en bestendigen van intrigerende verhalen. Wanneer gebruikers dergelijke verhalen delen en becommentariëren, kunnen ze snel viraal gaan en het publiek boeien dat hun oorspronkelijke bereik ver te boven gaat.

Volgens psychologen zit de menselijke fascinatie voor het bovennatuurlijke diep in onze collectieve psyche. Door de geschiedenis heen hebben verhalen over heksen, demonen en occulte praktijken onze verbeelding geboeid. Het vermeende ‘lijketende heksen’-verhaal speelde in op deze psychologische fascinatie, lokte sterke emotionele reacties uit en voedde discussies op sociale media.

Het is echter van cruciaal belang om dergelijke fenomenen kritisch en sceptisch te benaderen. De kracht van visuele beelden speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van onze waarnemingen en interpretaties. De zwartharige figuren op de foto’s, afgebeeld als gedeeltelijk ontkleed en bezig met eigenaardige acties, veroorzaakten een scala aan reacties. Toch is het essentieel om je af te vragen of deze afbeeldingen echt heksen voorstellen of gewoon een product zijn van creatieve speculatie en verkeerde interpretatie.

De sensatiezucht rond het vermeende incident met ‘lijketende heksen’ leidde tot bezorgdheid over culturele toe-eigening en verkeerde voorstelling van zaken. De term ‘heksen’ kwam naar voren in berichten op sociale media, maar haalde al snel de krantenkoppen, wat leidde tot aannames en stereotypen die misvattingen over hekserij, heidendom en andere occulte praktijken in stand houden. Critici zeggen dat het van vitaal belang is om de potentiële schade te erkennen die wordt veroorzaakt door sensationele mediabeelden die de culturele en religieuze betekenis van dergelijke praktijken negeren.

Culturele toe-eigening vindt plaats wanneer elementen uit de ene cultuur worden geleend of geïmiteerd zonder goed begrip of respect. In deze context weerspiegelt de haastige associatie van de figuren op de foto’s met heksen een mogelijke vorm van culturele toe-eigening.

  1. Fox News by Jon Brown, foxnews.com, Published June 6, 2023^