Sjamanistische trommels: symbolen en betekenissen

Het belangrijkste instrument dat sjamanen gebruiken om in trance te raken en te communiceren met bovennatuurlijke wezens is de trommel. Sjamanistische trommels worden meestal gemaakt door de huid van sommige dieren, zoals geiten, herten of runderen, over een houten frame te spannen. Nadat de

Ubır: een vampierachtig wezen in de Turkse mythologie

De Turkse mythologie, die zijn oorsprong vindt in animisme, sjamanisme, tengrisme en het Oeral-Altaïsche volksgeloofssysteem, omvat een breed scala aan bovennatuurlijke wezens, zoals Aldacı Han, Alkarısı en anderen… Onder deze wezens is Ubır, bekend vanwege de gelijkenis met het hedendaagse vampierarchetype valt op als

Jeneverbesboom in mythologie en volksgeloof

Jeneverbes, een naaldboom van het geslacht Juniperus, is een soort die zich kan aanpassen aan vele klimaten. Daarom is het mogelijk om in veel samenlevingen enkele praktijken, mythen en volksovertuigingen over jeneverbes te vinden. Fysieke kenmerken van jeneverbesboom De jeneverbesboom, die gemakkelijk te onderscheiden

De Engste Wezens in de Anatolische Folklore

Mythologische entiteiten, die deel uitmaken van de Anatolische volkscultuur, zijn onmisbare elementen van zowel sprookjes als volksliteratuur. Anatolische folklore is erg kleurrijk omdat de wortels teruggaan naar de oude Turkse, Kaukasische, Griekse en Perzische culturen. Om deze reden zijn er veel bovennatuurlijke entiteiten in

11 Engste Wezens in Turkse en Altaïsche Mythen

Mythologische entiteiten en sprookjesfiguren zijn belangrijk omdat ze sporen dragen van het sociale onderbewustzijn van de cultuur waartoe ze behoren. Samenlevingen die in vergelijkbare sociaal-culturele omstandigheden leefden, geloofden vaak in vergelijkbare enge entiteiten. Om deze reden zijn soortgelijke entiteiten in de literatuur onder verschillende