Een etnografisch onderzoek op de Bocuk-nacht

Bocuk-nacht, een traditie die op het punt staat te worden vergeten, werd in de jaren 2010 weer populair met de steun van lokale overheden. De vieringen, die een van de belangrijke culturele symbolen van Thracië zijn, veranderden in korte tijd in een festival met

De Bloedeed van de Scythen en Hunnen

De bloedeed is een ritueel, meestal tussen twee mannen, dat een symbolisch gevoel van gehechtheid en eeuwige vriendschap geeft. Rituelen met een bloedeed, die in de oudheid gebruikelijk waren onder nomadische volkeren, werden in de loop van de tijd ook beoefend in gevestigde samenlevingen.

Loodgieten: een traditie op oudejaarsavond

Ook al valt het samen met verschillende data in verschillende culturen, oudejaarsvieringen zijn het gemeenschappelijke erfgoed van bijna de hele mensheid. Zo erg zelfs dat er in de loop van de tijd veel bijgeloof en interessante tradities zijn ontstaan over oudejaarsavond. Hoewel druiven eten,