İngiltere’de Bronz Çağı Ritüel Alanı ve Roma Yapısı Bulundu

Museum of London Archaeology (MOLA)

Arkeologlar, Birleşik Krallık’ta yaklaşık 4000 yıllık bir ritüel alanı buldular. Alanda hem Bronz Çağı hem de Roma döneminden eserler mevcut.

Keşif, Londra Arkeoloji Müzesine bağlı arkeologlar tarafından Northampton’ın yaklaşık 8 km kuzeydoğusunda yer alan Overstone Köyü yakınlarında yapıldı.

Arkeologlar, alandaki en eski bulgunun Bronz Çağı‘ndan kalma bir höyük olduğunu belirttiler. MÖ 21. yüzyıl ile MÖ 15. yüzyıl arasında ait olduğu düşünülen höyükte beş adet mezar çömleği bulunmasına karşılık herhangi bir insan kalıntısına ulaşılamadı. Londra Arkeoloji Müzesinden arkeolog ve proje görevlisi Simon Markus, höyüğün sembolik bir kullanıma sahip olabileceğini söyledi.

Kazıyı gerçekleştiren ekip, alanda Romalılardan kalma bir yapının temellerini de keşfettiklerini belirttiler. Yapının tam olarak hangi yıldan kaldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Britanya’nın Roma İmparatorluğu tarafından yönetildiği tarihler göz önünde bulundurulduğunda yapının MS 43 ile MS 410 arasında inşa edildiği söylenebilir şimdilik. Bu da söz konusu ritüel alanının yaklaşık 2000 yıl boyunca insanlar tarafından kullanılmış olabileceği anlamına gelmektedir.

Roma Britanyası
Britanya topraklarının bir kısmı MS 43’te Roma imparatoru Claudius tarafından fethedilmiştir. Bu tarihten sonra Britanya topraklarının güneyi yaklaşık 367 yıl boyunca Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti sayılmıştır. MS 5. yüzyıl başlarında adadaki Roma egemenliği iyice zayıflamıştır. 410 yılında Roma imparatoru Honorius’un kendisinden yardım isteyen Britanyalı topluluklara olumsuz yanıt vermesi, bir çok tarihçi tarafından Britanya’daki Roma egemenliğinin sonu olarak değerlendirilir.

Araştırmacılar, Roma yapısının ne amaçla kullanıldığından emin değiller. Ancak höyük ve yakınlardaki bir pınarı göz önünde bulundurarak yapının bir tür türbe/tapınak olabileceğini düşünüyorlar. Daha önce, Northampton’ın yaklaşık 50 km kuzeyinde yer alan Rutland’daki lagünlerin yakınlarında da bir Roma türbesi/tapınağı keşfedilmişti.1

Rutland’da keşfedilen yapıda pek çok Roma sikkesi ve bir bronz figürin bulunmasına karşılık Overstone’daki yapıda henüz böyle bir bulguya rastlanmadı.

Arkeologlar, alanda keşfettikleri büyük su tanklarının dibinde söğüt ağacı çiçekleri, kozalaklar ve ceviz kabukları bulduklarını da belirttiler.

Londra Arkeoloji Müzesine yetkileri, kazıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti. Bu doğrultuda yapıya yönelik detaylı bilgilerin ileriki tarihlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.  1. Roman Shrine Uncovered in Nature Reserve“, Archaeology Magazine, July 1, 2013[]