Bijna 2000 jaar oude runensteen gevonden in Noorwegen

Archeologen die opgravingen doen op een begraafplaats in Noorwegen hebben een steen gevonden die naar schatting zo’n 2000 jaar oud is.

De ontdekking werd eind 2021 gedaan nabij Tyrifjorde, ongeveer 40 kilometer ten noordwesten van Oslo, door archeologen van het Museum voor Culturele Geschiedenis (Kulturhistorisk Museum) van de Universiteit van Oslo. Omdat de analyse van de overblijfselen echter lang duurde, werden details over de ontdekking op dinsdag 17 januari 2023 openbaar gemaakt.

Analyses van organische materialen zoals bot en houtskool die zijn opgegraven uit het graf waar de runensteen werd gevonden, laten zien dat de runen op de steen zijn uitgehouwen tussen 1 en 250 na Christus.

Noorse archeologen beweren dat de ontdekte runestone de oudste in zijn soort is. Ze verwachten ook dat de ontdekking aanwijzingen zal geven over het gebruik van runen in de vroege Noordse ijzertijd.

Bijna 2000 jaar oude runensteen gevonden in Noorwegen
Alexis Pantos/KHM, UiO.

Archeologen translitereerden het schrift dat was uitgehouwen in een zandsteen met een breedte en lengte van iets meer dan 30 centimeter als “idiberug”. Bovendien verklaarden ze dat Idiberug de naam van een persoon of familie zou kunnen zijn.

Professor Kristel Zilmer van de afdeling Archeologie aan de Universiteit van Oslo beschreef de ontdekking van de runestone als “wereldnieuws”.1

Naar verluidt zal de steen vanaf 21 januari 2023 gedurende een maand worden tentoongesteld in het Museum voor Culturele Geschiedenis van de Universiteit van Oslo.

Externe links  1. Fant 2000 år gammel runestein i Hole“, Marianne Rustad Carlsen & Kristine Hirsti, NRK[]