Fimbulvinter: Den tøffe vinteren før Ragnarok

I norrøn mytologi regnes Fimbulvinter, også kjent som Fimbulvetr, som den umiddelbare opptakten til de katastrofale hendelsene i Ragnarok. Den skildrer en nådeløs og streng vinter som innleder verdens ende, og bringer frem en rekke ødeleggende konsekvenser. Hva betyr Fimbulvinter/Fimbulvetr? Begrepet «Fimbulvetr» er av

Heksekunstens historie i Europa

Heksekunstens historie er et tverrfaglig felt som omfatter en rekke antropologi, historie, teologi og folklore. Målet er å forstå tro, praksis og kulturelle kontekster knyttet til hekseri. I løpet av historien har hekseri hatt en fremtredende tilstedeværelse i europeiske samfunn, og manifestert i forskjellige

Hva er totemisme? Begrepet totem i sosiologi

«Totemisme» er et konsept man ofte møter i studiet av urreligioner. Så, hva er totemisme og når oppsto det? Hvordan har totemisme formet urfolkssamfunnenes verdenssyn? Hva er totem? Et «totem» er et symbol eller objekt som representerer en gruppe mennesker, for eksempel en familie,

Urreligioner: Opprinnelse, kjennetegn og tradisjoner

I tusenvis av år har urreligioner og eldgamle tro formet folks syn på verden. Fra animisme og sjamanisme til polyteisme og forfedretilbedelse gir disse tradisjonene fascinerende innsikt i menneskehetens åndelige reise. Mens moderne religioner kan dominere mye av verden i dag, kan troens røtter

Hjortetotem og åndedyr i sjamanisme

Hjortetotemet kan defineres som en symbolsk representasjon av hjortearten i ulike kulturer og åndelige tradisjoner. Totemdyr blir vanligvis adoptert av en bestemt gruppe eller samfunn. De symbolske betydningene til disse dyrene kan variere både i henhold til tro, skikker og tradisjoner i samfunnet, og

Hjortesymbolikk i mytologi: den hellige hjort i verdenskulturer

Hjortesymbolikk refererer til betydningen og betydningen som har blitt knyttet til bildet av hjorten i ulike kulturer og trossystemer. Hjort som lever i skogsområder har forskjellig betydning i ulike sivilisasjoner. Disse inkluderer udødelighet, veiledning, fruktbarhet, vennlighet, forandring og fornyelse. Disse mangfoldige konseptene har gjort