Arter av slekten Homo

Slekten Homo, som anslås å ha dukket opp for rundt 2,8 millioner år siden, inkluderer moderne mennesker så vel som noen forfedre og nære slektninger til moderne mennesker. Den eneste levende arten av slekten i dag er Homo sapiens. Homo habilis Det er en