Almanya’nın Kuzeyindeki Sazlıklarda 10.500 Yıllık Mezar Keşfedildi

Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein’da yaklaşık 10.500 yıllık bir iskeletin kalıntılarına ulaşıldı. Bu, Kuzey Almanya’da şimdiye dek keşfedilmiş en eski mezar anlamına geliyor.

Keşif, yaklaşık iki hafta önce Duvensee’deki turbalık arazide yapıldı. Arkeologların yaptığı açıklamaya göre söz konusu mezar, Schleswig-Holstein’da ortaya çıkarılan ilk Mezolitik Çağ mezarı olma özelliği taşıyor. Daha önce, Duvensee’nin yaklaşık 220 kilometre kuzeyindeki Hammelev’de (Danimarka) de bir Erken Mezolitik mezarı keşfedilmişti.

Kazı direktörü Harald Lübke, Duvensee ve Hammelev’deki mezarlar için “çağdaş” ifadesini kullandı.

Her iki mezarın da kremasyon mezar olması, Kuzey Avrupa’da Buzul Çağ sonrası insanlarının ölüm pratiklerine yönelik önemli ipuçları barındırıyor. Araştırmacılara göre Erken Mezolitik Çağ’da, Kuzey Avrupa’daki balıkçı ve avcı-toplayıcı gruplar arasında kremasyon, yaygın bir pratikti.

Ölüm Nedeni Bilinmiyor

Ölünün biyolojik özellikleri hakkında detaylı açıklamalar için henüz erken olduğu belirtildi. Ölüm nedeni şimdilik bilinmiyor.

Harald Lübke, söz konusu kremasyon olduğunda, kişinin ölüm nedenini belirlemenin güçleştiğini ifade etti. Ancak sağlam kalan bazı kemiklerden DNA örneği alabilmeyi umduğunu söyledi.

İncelemeler, mezar alanının blok hâlinde Schleswig’teki arkeoloji müzesine taşınmasıyla, kontrollü koşullarda devam edecek.

Erken Mezolitik’te Kuzey Almanya

Mezolitik Çağ’ın ilk yıllarında Kuzey Almanya ve çevresindeki arazide çam ve huş ağaçları yaygındı. Soğuğa dayanıklı olan bu bitkiler, iklimin yumuşamasıyla kuzeydoğuya doğru yayıldı.

İklimin yumuşaması bölgenin faunasını ve sosyolojik yapısını da etkiledi. Ren geyiklerinin kuzeye göç etmesi, onları avlayan grupların kuzeye doğru yayılmasına neden oldu.

Kısa süre sonra ren geyiği avcılarının yerini güneyden gelen orman avcı-toplayıcıları aldı. Isınan hava, bölgede gıda kaynaklarıyla dolu sazlıkların ve fındık ağaçlarının yaygınlaşmasını sağladı. Son gelen grup, orman hayvanlarını avlayarak, balıkçılık yaparak ve fındık toplayarak varlığını sürdürdü.