Nesten 2000 år gammel runestein funnet på Ringerike

Arkeologer som graver ut et gravsted på Ringerike har funnet en runestein som de anslår er rundt 2000 år gammel.

Funnet ble gjort sent i 2021 nær Tyrifjorden, omtrent 40 kilometer nordvest for Oslo, av arkeologer fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Men siden analysen av levningene tok lang tid, ble detaljer om funnet offentliggjort tirsdag 17. januar 2023.

Analyser av organiske materialer som bein og trekull som er gravd fram fra graven der runesteinen ble funnet, viser at runene på steinen ble hugget mellom 1 e.Kr. og 250 e.Kr.

Arkeologer hevder at den oppdagede runesteinen er den eldste i sitt slag. De forventer også at funnet gir ledetråder om bruken av runer i tidlig nordisk jernalder.

Nesten 2000 år gammel runestein funnet på Ringerike
Alexis Pantos/KHM, UiO.

Arkeologer translittererte skriften hugget inn i en sandstein med en bredde og lengde på drøyt 30 centimeter som «idiberug». I tillegg uttalte de at Idiberug kunne være navnet på en person eller familie.

Professor Kristel Zilmer fra Arkeologisk institutt ved Universitetet i Oslo beskrev funnet av runesteinen som «verdensnyheter».1

Det er rapportert at runesteinen skal stilles ut på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo i én måned fra 21. januar 2023.

Eksterne linker  1. «Fant 2000 år gammel runestein i Hole«, Marianne Rustad Carlsen & Kristine Hirsti, NRK[]