1900 jaar oude runenschrift ontdekt op Deens mes

Bij opgravingen op het eiland Funen hebben archeologen een mes ontdekt dat ongeveer 1900 jaar oud is. De runenletters die op het mes zijn gevonden, wekten grote belangstelling bij onderzoekers.1

De ontdekking werd gedaan door Jakob Bonde, een expert op het gebied van prehistorische archeologie die werkt bij het Museum Odense, op een begraafplaats nabij de stad Odense. Jakob Bonde legde uit dat het schrift op het mes aanvankelijk niet werd opgemerkt, maar duidelijk werd nadat het mes was schoongemaakt.

Lisbeth M. Imer, een epigrafie-expert aan het Nationaal Museum van Denemarken, verklaarde dat het runenschrift op het mes overeenkomt met het oude Scandinavische woord “hirila”, wat “klein zwaard” betekent.

Deskundigen die nauwgezet aan het mes werkten, dat ongeveer 8 centimeter (3 inch) lang is, bepaalden dat het rond het jaar 150 na Christus is gemaakt. Hiermee is het runenschrift op het mes het oudste voorbeeld dat tot nu toe in het Deense grondgebied is ontdekt.

Het gevonden artefact is van groot belang voor onderzoekers op het gebied van archeologie, paleografie, epigrafie en geschiedenis. Het schrift op het mes heeft het potentieel om belangrijke aanwijzingen te verschaffen over de sociaal-culturele context van die periode en de evolutie van het runenschrift.

Archeologen worden echter geconfronteerd met onbeantwoorde vragen. Vertegenwoordigt de term “hirila” de naam van het mes, of is het de naam van de eigenaar van het mes? Als het de naam van het mes is, wie zou dan de eigenaar kunnen zijn van dit opmerkelijke artefact? De complexiteit van deze vragen daagt onderzoekers uit, en voorlopig moeten ze zich alleen baseren op speculaties. Er wordt echter bijzondere nadruk gelegd door onderzoekers op de mogelijkheid dat het mes heeft toebehoord aan een persoon van hoge status. Jakob Bonde benadrukt de opvallende invloed van Rome onder hooggeplaatste individuen in Denemarken tijdens die periode.

Volgens een bericht gedeeld op de officiële Facebook-pagina van het Museum Odense, zal het mes vanaf 2 februari tentoongesteld worden in het cultuurhistorisch museum Møntergaarden in Odense.

Foto: Jakob Bonde (Museum Odense)

Denemarken tijdens de IJzertijd (500 v.Chr. – 800 n.Chr.)2

Tijdens de IJzertijd in Denemarken was de samenleving voornamelijk bezig met landbouw en veeteelt. Dorpssamenlevingen werden belangrijker, het gebruik van land nam toe en de algehele structuur van de samenleving veranderde. Metaalbewerking en ijzerproductie ontwikkelden zich aanzienlijk in deze periode, wat bijdroeg aan economische welvaart naast landbouw en veeteelt.

Omdat Denemarken buiten de invloedssfeer van het Romeinse Rijk lag, ervoer het niet direct de Romeinse cultuur. De uitbreiding en invloed van Rome werden echter gevoeld in heel Europa tijdens deze periode. Het handelsnetwerk dat door Rome was opgezet, bereikte de noordelijke regio’s van Denemarken, wat leidde tot de invoer van enkele Romeinse goederen in het gebied.

Hoewel de politieke en culturele invloed van Rome geen uitgesproken stempel achterliet op de lokale tradities van Denemarken in deze tijd, wordt aangenomen dat er enige culturele uitwisselingen plaatsvonden via handel.

Tegen het einde van de IJzertijd maakte de regio de overgang naar de Vikingtijd. Vanaf de 8e eeuw begonnen de Vikingen, met hun maritieme vaardigheden, invloed uit te oefenen over een uitgestrekte geografie. In deze periode kreeg de historische en culturele evolutie van Denemarken momentum door de handels-, oorlogs- en nederzettingsactiviteiten van de Vikingen.

  1. (2024, January 22). Museum Odense. Facebook. Retrieved January 24, 2024[]
  2. The Early Iron Age. The Late Iron Age. Natmus.dk. Retrieved January 24, 2024[]