1900 år gammal runskrift funnen på dansk kniv

1900 år gammal runskrift funnen på dansk kniv

I utgrävningar på ön Funen upptäckte arkeologer en kniv som daterades till cirka 1900 år sedan. De runskriftliga tecknen som hittades på kniven väckte stort intresse bland forskare.1

Upptäckten gjordes av Jakob Bonde, en expert inom förhistorisk arkeologi som arbetar vid Museum Odense, på en kyrkogård nära staden Odense. Jakob Bonde förklarade att skriften på kniven inte märktes initialt men blev synlig efter att kniven hade rengjorts.

Lisbeth M. Imer, en epigrafikexpert vid Nationalmuseet i Danmark, påpekade att runskriften på kniven motsvarar det forntida skandinaviska ordet ”hirila”, vilket betyder ”liten svärd.”

Experter som noggrant arbetade med kniven, som är cirka 8 centimeter (3 tum) lång, fastställde att den tillverkades runt år 150 e.Kr. Detta gör runskriften på kniven till det äldsta exemplet som hittats på dansk mark hittills.

Den funna artefakten är av stor betydelse för forskare inom områdena arkeologi, paleografi, epigrafi och historia. Skriften på kniven har potential att ge viktiga ledtrådar om den socio-kulturella kontexten under den tidsperioden och utvecklingen av runskrift.

Dock står arkeologer inför obesvarade frågor. Representerar termen ”hirila” namnet på kniven, eller är det ägarens namn? Om det är knivens namn, vem kan då vara ägaren till denna anmärkningsvärda artefakt? Komplexiteten i dessa frågor utmanar forskare, och för nuvarande kan de bara förlita sig på spekulationer. Det finns emellertid ett särskilt fokus från forskarna på möjligheten att kniven kan ha tillhört en person av hög status. Jakob Bonde betonar den märkbara påverkan från Rom bland högtstående individer i Danmark under den eran.

Enligt ett inlägg delat på Museum Odenses officiella Facebook-sida kommer kniven att visas på kulturhistoriska museet Møntergaarden i Odense från och med den 2 februari.

Foto: Jakob Bonde (Museum Odense)

Danmark under järnåldern (500 f.Kr. – 800 e.Kr.)2

Under järnåldern i Danmark ägnade sig samhället huvudsakligen åt jordbruk och djurhållning. Byar blev viktiga, markanvändningen ökade, och samhällsstrukturen förändrades överlag. Metallarbete och järnproduktion avancerade betydligt under denna period och bidrog till ekonomisk framgång tillsammans med jordbruk och boskapsskötsel.

Eftersom Danmark låg utanför den romerska rikets inflytandesfär upplevde det inte direkt den romerska kulturen. Dock kände man av Romas expansion och inflytande över hela Europa under denna period. Handelsnätverket som etablerats av Rom nådde de norra delarna av Danmark, vilket ledde till att vissa romerska varor kom in i området.

Även om Romas politiska och kulturella inflytande inte lämnade någon tydlig prägel på Danmarks lokala traditioner under denna tid, tror man att vissa kulturella utbyten ägde rum genom handel.

Mot slutet av järnåldern övergick regionen till vikingatiden. Från och med 700-talet började vikingarna med sina maritima färdigheter att utöva inflytande över en vid geografi. Under denna period fick Danmarks historiska och kulturella utveckling fart genom vikingarnas handels-, krigs- och bosättningsaktiviteter.

  1. (2024, January 22). Museum Odense. Facebook. Retrieved January 24, 2024^
  2. The Early Iron Age. The Late Iron Age. Natmus.dk. Retrieved January 24, 2024^
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments