10500 År Gammal Kremeringsgrav Upptäckt i Norra Tyskland

I Schleswig-Holstein hittades resterna av en kremeringsgrav på omkring 10500 år gammal. Detta gör den till den äldsta grav som någonsin upptäckts i norra Tyskland.

Fyndet gjordes för cirka två veckor sedan i Duvensee-mossen. Enligt arkeologernas uttalande är graven i fråga den första graven från mesolitikum som grävts fram i Schleswig-Holstein. Tidigare år upptäcktes även en tidigmesolitisk grav i Hammelev (Danmark), cirka 220 kilometer norr om Duvensee.

Utgrävningschef Harald Lübke sa att gravarna vid Duvensee och Hammelev härstammar från samma period.

Det faktum att båda gravarna är kremeringsgravar har viktiga ledtrådar om människors dödspraxis efter den sista istiden i Nordeuropa. Enligt forskarna var kremering vanlig praxis bland fiskare och jägare- och samlargrupper i norra Europa under tidig mesolitikum.

Dödsorsak Okänd

Det uppges att det är för tidigt för detaljerade förklaringar om de dödas biologiska egenskaper. Dödsorsaken är i nuläget okänd.

Harald Lübke konstaterade att när det gäller kremering är det svårt att fastställa dödsorsaken. Men han sa att han hoppas få DNA-prover från några av benen som förblir intakta.

Analysen kommer att fortsätta under kontrollerade förhållanden, där gravplatsen flyttas till det arkeologiska museet i Schleswig.

Nordtyskland i Ttidig Mesolitikum

I och runt norra Tyskland var tall- och björkträd vanliga under den tidiga mesolitiska eran. Dessa köldbeständiga växter sprider sig mot nordost med uppvärmningen av klimatet.

Uppvärmningen av klimatet påverkade också regionens fauna och sociologiska struktur. Renvandringen norrut gjorde att grupper som jagade dem spred sig också norrut.

Renjägarna ersattes snart med skogsjägare-samlare från söder. Det värmande klimatet gjorde att hasselnötsträd och bördig vass blev utbredd i regionen. Gruppen söderifrån försörjde sig på att jaga skogsdjur, fiska i sjöar och skörda hasselnötter.